het beeld: mimesis herbekeken
deel III: de classificatie van de mimetische media

hoofdstuk 6: interoceptieve onmiddellijke mimesisINTEROCEPTIEVE BEELDEN

In afwachting van de mogelijkheid om rechtstreeks op de hersenen in te werken, bestaan onmiddellijke interoceptieve beelden van de zelfwaarneming van het lichaam alleen alleen onder de vorm van fenomenen als fantoomledematen of lichamelijke gewaarwordingen in dromen (valervaring). Het gaat hier om mediumloze beelden, die we hier dus niet verder moeten onderzoeken.

Daarnaast is het ook mogelijk om zich voorstellingen te maken van interoecptieve zelfwaarneming van het eigen lichaam of dat van anderen. Deze voorstellingen kunnen intersubjectief waarneembaar worden gemaakt door voorstellingopwekkende tekens, en moeten dan besproken in III, 8.

Dat geldt a fortiori voor alle andere waarnemingen van het zielenleven: wil, verlangen, gedachten.
Kort aanhangsel:

BEELDEN VOOR DE WARMTEZIN


Er bestaan ook beelden voor de warmtezin. Zoals bij de varkensteelt kan een infraroodlamp de warmte van het moederlichaam nabootsen, ook bij mensen. Ook is het denkbaar dat warmte of koude kunnen worden nagebootst (bij nagebootst poollandschap of woestijnlandschap), waarbij de warmte van de zon of de koude van het ijs kan worden vervangen door andere warmte- of koudebron (koeling).

Maar ook hier geldt, net zoals bij de geur, dat koude of warmte ofwel als zodanig kunnen worden waargenomen en esthetisch beoordeeld, ofwel kunnen worden toegeschreven aan een bron. Maar vermits de warmte of de koude niet verschillen naar gelang van de bron waar ze afkomstig van zijn, kan hier alleen een thermo-visueel beeld soelaas bieden zoals in een panorama van de Noordpool met de bijbehorende koude uit een koelkast, of een panorama van de woestijn met de bijbehorende hitte uit een warmteblazer.

Alle vormen van verwarming of koeling zijn hier design. 
 
ontdek
mijn nieuwe e-boek:


zelfomslag

het zelfbeeld
tussen spiegel en dagboek