het beeld: mimesis herbekeken

inhoudstafel
Inleiding
Proloog: Het ding en het woord

DEEL EEN: MIMESIS

Hoofdstuk  1:  Wat is een beeld?
Hoofdstuk  2:  Beeld en medium
Hoofdstuk  3:  Intermezzo over de waarneming
Hoofdstuk  4:  De emergentie van het origineel uit de verschijning
Hoofdstuk  5:  De emergentie van een verzadigde verschijning uit het mimetisch medium
Hoofdstuk  6:  Het origineel in de nabootsing (1): tijdruimtelijke eigenschappen
Hoofdstuk  7:  Het origineel in de nabootsing (2): design van nieuwe originelen
Hoofdstuk  8:  De ontologische status van het beeld
Hoofdstuk  9:  De productie van het beeld
Hoofdstuk 10: Beeldruimte, beeldsubject, en beeldlichaam
Hoofdstuk 11: Het mimetisch verschil en de mimetische proef
Hoofdstuk 12: Het uitgebreide origineel en de 'ware verschijning'


DEEL TWEE: DOMEINEN VAN HET AANSCHOUWELIJKE (INTERMEZZO)

Inleiding
Hoofdstuk  1:  Het domein van het visuele
Hoofdstuk  2:  Het domein van het auditieve: algemeen
Hoofdstuk  3:  Het domein van het auditieve: bewegingopwekkende tekens
Hoofdstuk  4:  Het domein van het auditieve: sonore wezens
Hoofdstuk  5:  Het domein van het tactiele
Hoofdstuk  6:  Het domein van het olfactieve
Hoofdstuk  7:  Het domein van het gustatieve
Hoofdstuk  8:  Het domein van het interoceptieve
Hoofdstuk  9:  Hogere en lagere verschijningen


DEEL DRIE: DE CLASSIFICATIE VAN DE MIMETISCHE MEDIA

Inleiding
Hoofdstuk  1: Enkelvoudige verschijningen in een visueel mimetisch medium
Hoofdstuk  2: Enkelvoudige verschijningen in een auditief mimetisch medium
Hoofdstuk  3: Enkelvoudige verschijningen in een oflactief mimetisch medium
Hoofdstuk  4: Enkelvoudige verschijningen in een tactiel mimetisch medium
Hoofdstuk  5: Enkelvoudige verschijningen in een gustatief mimetisch medium
Hoofdstuk  6: Enkelvoudige verschijningen in interoceptief mimetisch medium
Hoofdstuk  7: Enkelvoudige verschijningen in een plurisensorieel mimetisch medium
Hoofdstuk  8: Enkelvoudige verschijningen in middellijke mimetisch medium
Hoofdstuk  9: Enkelvoudige verschijningen in combinaties van onmiddellijke en middellijke medium
Hoofdstuk 10: Meervoudige verschijning in telkens andere (combinaties van) mimetische media
Hoofdstuk 11: Hogere en lagere mimetische media

 
DEEL VIER: DE CLASSIFICATIE VAN DE VERSCHIJNINGEN

Inleiding
Hoofdstuk  1: Naar waarneembaarheid
Hoofdstuk  2: Naar zintuiglijk domein
Hoofdstuk  3: Naar veranderlijkheid
Hoofdstuk  4: Het systeem van de verschijningen
Hoofdstuk  5: Aanschouwelijkheid
Hoofdstuk  6: Hogere en lagere verschijningen

DEEL VIJF: DE WISSELWERKING TUSSEN VERSCHIJNING EN MIMETISCH MEDIUM

Inleiding
Hoofdstuk  1: bij visuele mimesis
Hoofdstuk  2: bij auditieve mimesis
Hoofdstuk  3: bij mimesis voor lagere zintuigen
Hoofdstuk  4: bij menging van meerdere soorten onmiddellijke mimesis
Hoofdstuk  5: bij middellijke mimesis
Hoofdstuk  6: bij menging van onmiddellijke en middellijke mimesis
Hoofdstuk  7: bij menging van meerdere soorten beeld in het meervoudige beeld


DEEL ZES: DE COMPOSITIE VAN HET BEELD
 
Inleiding
Hoofdstuk  1: Compositie van origineel in onveranderlijke visuele mimesis
Hoofdstuk  2: Compositie van origineel in auditieve mimesis
Hoofdstuk  3: Compositie van origineel in lagere zintuigen
Hoofdstuk  4: Compositie van origineel in multisensoriŽle mimesis
Hoofdstuk  5: Compositie van origineel in middellijke mimesis
Hoofdstuk  6: Compositie van medium in mengvormen van onmiddellijke en middellijke mimesis
Hoofdstuk  7: Compositie van meervoudige beelden.


DEEL ZEVEN: BEGRIP VAN BEELD IN TERMEN VAN ZIJN EIGENSCHAPPEN

Inleiding
Hoofdstuk  1: Beeld en kunst
Hoofdstuk  2: Beeld en groepsbinding
Hoofdstuk  3: Beeld en creativiteit
Hoofdstuk  4: Beeld en esthetische ervaring
Hoofdstuk  5: Beeld en transgressie


DEEL ACHT: BEGRIP VAN HET BEELD IN TERMEN VAN ZIJN TEGENSTELLINGEN

Inleiding
Hoofdstuk  1: Beeld en werkelijkheid
Hoofdstuk  2: Beeld en design
Hoofdstuk  3: Beeld, idool, en hogere werkelijkheid
Hoofdstuk  4: Beeld en teken
Hoofdstuk  5: Beeld en filosofie/wetenschap
Hoofdstuk  6: Beeld en spel
Hoofdstuk  7: Beeld en expressie

 
 
 
ontdek
mijn nieuwe e-boek:

zelfomslag

het zelfbeeld
tussen spiegel en dagboek