het beeld: mimesis herbekeken
deel IV: de classificatie van de verschijningen

inleiding


INLEIDING

De classificatie van de (beelden als) mimetische media, zoals beschreven in vorig deel, mag niet worden verward met het systeem van de (beelden als) verschijningen. Dat beide zo gemakkelijk door elkaar worden gehaald, komt omdat de meest opvallende beelden de onmiddellijke beelden zijn, en omdat bij die beelden beide classificaties grotendeels lijken samen te vallen. Niettemin moeten beide duidelijk worden onderscheiden. Al in I, 5 toonden we aan dat de intrazintuigllijke suggestie verantwoordelijk is voor een verschil tussen suggererend mimetisch medium en gesuggereerde verschijning. In hoofdstuk V zullen we nog meer discrepanties tussen mimetisch medium en verschijning in het daglicht stellen. En al sedert I, 2 weten we dat er vooral bij middellijke mimetische media aanzienlijke verschillen zijn tussen mimetisch medium en verschijning. Zo horen verbale voorstellingopwekkende tekens bij de auditieve tekens, terwijl ze verschijningen voor de meest uiteenlopende zintuigen oproepen. Bovendien omvatten voorstellingen ook innerlijke verschijningen, een zintuiglijk domein tot hetwelk geen enkel mimetisch medium kan behoren. En zowel waarneembare als voorgestelde verschijningen kunnen hetzelfde zintuiglijke domein bestrijken. Ten slotte leerden we in I, 2 ook dat er ook mediumloze verschijningen zijn, die al helemaal niet zijn onder te brengen in een classiciatie van de mimetische media. Redenen genoeg dus om een afzonderlijke classificatie te maken voor de verschijningen - de enige classificatie die er inzake beelden echt toe doet.

Dat onmiddellijke mimetische media niettemin grotendeels samenvallen met het beeld als verschijning, maakt dat vele indelingen die we daar aanbrachten ook van toepassing zijn op het beeld als verschijning in het algemeen (indeling naar zintuiglijk domein, naar veranderlijk en onveranderlijk, naar de mogellijkheid tot opdeling in kleinste elementen, enzovoort), terwijl andere alleen van toepassing zijn op mimetische media (zoals tweedimensionaal en driedimensionaal). Alle onderdelen van het systeem van de verschijningen die al aan bod kwamen in het deel over de mimetische media worden in dit deel dus niet hernomen, al moeten ze er wel bijgedacht om een totaalbeeld te krijgen op de vele soorten beelden als verschijning. Vermits bij de classificatie van middellijke mimetische media de verschijningen zelf buiten beschouwing bleven, worden ze hier pas geïntroduceerd.

In dit deel maken we eerst een classificatie naar waarneembaarheid (en eventuele mengingen), dan naar zintuiglijk domein (unisensorieel, plurisensorieel), en ten slotte naar veranderlijkheid of onveranderlijkheid. We besluiten met een hoofdstuk over aanschouwelijkheid en over de rangschikking in hogere en lagere verschijningen.









 
 
ontdek
mijn nieuwe e-boek:


zelfomslag

het zelfbeeld
tussen spiegel en dagboek