het beeld: mimesis herbekeken
deel IV: de classificatie van de verschijningen
hoofdstuk 4:

de classificatie van de verschijningenHET SYSTEEM VAN DE VERSCHIJNINGEN

Het is dan duidelijk dat we de beelden als verschijningen kunnen onderverdelen naar gelang het waarnemingen zijn of voorstellingen (of combinaties daarvan), naar gelang het zintuiglijk domein of de combinatie van zintuiglijke domeinen waartoe ze behoren, naar gelang ze veranderlijk zijn of onveranderlijk (of combinaties daarvan).

Er zijn nog vele andere indelingen van de verschijningen: naar onderwerp (waaronder: indeling spraak-, arbeids- en dansmuziek is indeling naar mimetisch domeinen, zoals landschap, stilleven enz.), naar stijl, naar plaats in de geschiedenis ... Deze bijkomende indelingen zijn het onderwerp van vele afzonderlijke disciplines in de wetenschap van de beelden (kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis). Vaak ziet men daarbij over het hoofd dat die inhoudelijke indelingen ook van toepassing zijn op de werkelijkheid als zodanig (net zoals de zogenaamde 'esthetische categorieŽn'). Om deze reden horen deze indelingen niet thuis in een boek over het beeld.

Beperken we ons hier tot de opmerking dat de indeling naar onderwerpen in de regel erg ad hoc is en slechts geldig voor welbepaalde kunsttakken. Zo is er voor het stilstaande beeld de traditionele indeling in 'genres': historietafereel, genretafereel, naakl en portret, landschap en stilleven, en voor de film indelingen zoas roadmovies, muzikale indelingen zoals symfoniŽn en dansen, enz. Elders zullen we een poging wagen om algemene categorieŽn uit deze indelingen te distilleren.


 
 
ontdek
mijn nieuwe e-boek:


zelfomslag

het zelfbeeld
tussen spiegel en dagboek