het beeld: mimesis herbekeken
Een grondige doorlichting van het fenomeen beeld in al zijn dimensies.
Positief gezien: een onderzoek naar de relatie tussen het beeld, het stuk van de werkelijke of imaginaire wereld dat het toont, en de werkelijke wereld als geheel;
naar het onderscheid tussen mimetisch medium en het eigenlijke beeld als verschijning;
naar de verschillende soorten mimetische media en verschijningen (enkelvoudige en samengestelde, waargenomen en voorgestelde, unisensoriŽle, plursensoriŽle en gemengde, tweedimensionale en driedimensionale, onveranderlijke en veranderlijke);
naar de wisselserking tussen mimetisch medium en verschijning;
naar de compositie van minetisch medium en verschijning.
Negatief gezien: aangegeven in hoeverre het beeld samenvalt met of zich onderscheidt van kunst, groepsbinding, creativiteit, esthetische ervaring, transgressie, werkelijkheid, design, idool, teken en filosofie/wetenschap, spel, en expressie.
Deel I: Mimesis algemeen
Deel II: Domeinen van het aanschouwelijke
Deel III: Classificatie van de mimetische media
Deel IV: Classificatie van de verschijningen
Deel V: De wisselwerking tussen verschijning en mimetisch medium
Deel VI: De compositie van verschijning en mimetisch medium
Deel VII: Oneigenlijk begrip van het beeld (1):
in termen van zijn bijkomstige eigenschappen
Deel VIII: Oneigenlijk begrip van het beeld (2):
in termen van verwante domeinen
De eerste versies van mijn theorie over het beeld doceerde ik in de tachtiger jaren van vorige eeuw. In afwachting van een systematisch uiteenzetting in boekvorm publiceerde ik tussen 2004 en 2014 losse teksten over afonderlijke thema's (zie 'Over kunst' in de knoppenbalk hierboven). Het boek werd hier in internetversie gepubliceerd tussen november 2015 en september 2016. Binnenkort ook toegankelijk als PDF, als e-boek, en in druk.