het zelfbeeld tussen spiegel en dagboek

inleiding
"God hath given you one face and you make yourselves another"
William Shakespeare, Hamlet.

In dit boek stellen we eerst vast dat het zelfportret als stilstaand visueel beeld een bijzondere variant is van wat we meer algemeen het zelfbeeld zullen noemen. Dan verkennen we stap voor stap alle soorten zelfbeelden. Naast het visuele zelfbeeld, komen het auditieve, het audiovisuele, en het vertelde zelfbeeld aan bod, en naast het zelfportret het zelfdrama. Vervolgens situeren we het zelfbeeld tussen andere onderwerpen ('genres'). Daarna onderzoeken we waarin het zelfbeeld verschilt van nauw verwante fenomenen waar het vaak mee wordt verward: het werkelijke zelf, en wat we, naar analogie van het zelfbeeld, het zelfteken zullen noemen. Nadat we werkelijk zelf, zelfbeeld, en zelfteken hebben onderscheiden, beschrijven we de vele manieren waarop ze met elkaar worden gemengd. Ten slotte tonen we in de epiloog aan hoe de vele soorten zelfbeelden niet alleen het zelfbewustzijn be´nvloeden, maar ook bijdragen tot de tijdruimtelijke uitbreiding van het zelf - in de limiet tot zijn alomtegenwoordigheid en onsterfelijkheid.

We hopen dat deze verkenning de lezer op een nieuwe manier zal doen omgaan met zijn zelf en zijn zelfbeeld - maar vooral dat het een bron van inspiratie moge wezen voor kunstenaars uit alle takken van de beeldproductie.

Stefan Beyst, zomer 2014.