aforismen
Gradus ad parnassum:


Nooit een trap opgaan als niet al vanaf de laagste trede is te zien waar de hoogste op uitgeeft.


(07/06/2020)


Nergens heen:

Alleen tussen vertrek en aankomst lijkt het altijd en overal een hier en nu.

(14/02/2016)Onverwekt en onsterfelijk:

Zelfs na de dood zien wij, die nooit ophouden te bestaan, hoe het onze geliefden vergaat, onze vrienden, onze cultuur, de mensheid; hoe het de aarde vergaat, de melkweg, het heelal zelfs dat wij, die er al altijd waren, uit de oerknal zagen ontstaan, lang voor onze geboorte.

(20/01/2013)Variatie op de gulden regel:

Een identiteit is iets wat je anderen aandoet. Doe anderen niet aan wat je niet wil dat zij jou aandoen.

(11/03/2013)Actualisering van kunst uit het verleden:

Door het kunstwerk te actualiseren - te gebruiken voor eigen doeleinden - doet men het evenveel onrecht aan als het heden dat men - evenzeer voor eigen doeleinden - wil begrijpen in termen van het verleden.Over geloven:

Geloofsartikelen - van het pantheon, de al-ene-god of de drie-personen-in één, over de onverbiddelijke zelfontplooiing van de Geest of de materie, tot 'l'objet petit a' of de evolutie - zijn op cognitief vlak de tegenhangers van het goede oude 'schild en vriend' op linguïstisch vlak, stijlen op artistiek vlak, sluiers en maatpakken op vestimentair vlak, en voedseltaboes en gezond-eten-dictaten op alimentair vlak: naast leidraden voor het begrijpen of handelen ook - of in de eerste plaats - tekenen des onderscheids die vriend van vijand scheiden. Waarom geloof vaak ontaardt in geloof puur op grond gezag van de kudde of haar herders, en stoutmoedig denken almaar aanleiding is tot herschikken van de sociale relaties - van het veroveren van academische stoelen, over het bestormen van de scène in intellectuele cenakels, tot sociale omwentelingen in de wereld daarbuiten.Zeitgeist

Beschamend dat ik me nu niet schaam over wat ik nu denk, terwijl ik me daar binnen dertig jaar over zal schamen zoals ik nu doe over wat ik dertig jaar geleden dacht.

(20/09/2015)Over trots en schuld:

Van de (wan)daden van voorouders zijn afstammelingen alleen erfgenaam als ze die onderschrijven.

(11/10/2016)Aporie:

Een vingertje dat vingertjes niet kunnen?

(18/10/2016)Over de cultus van de transgressie:


Wie beweert dat de vrucht zoet smaakt omdat ze verboden is, blijft het antwoord schuldig op de vraag waarom planten zoete vruchten hebben ontwikkeld veeleer dan zaden met doornen.

Dat wil niet zeggen dat transgressie niet lustvol zou zijn, wel dat de lust ontspruit aan de transgressie op zich, niet aan de transgressieve daad, die lustvol kan zijn (zoals vrijen), of pijnlijk (zoals zelfverminking).

Nog minder wil het zeggen dat alleen transgressie lustvol zou zijn: gehoorzaam zijn, bij uitstek aan de stem van het geweten, beantwoorden aan de idealen die men zich stelt, ja, gewoonweg meelopen met de kudde, kan erg lustvol zijn, evenzeer los van de vraag waaruit de gehoorzaamheid, het gerealiseerde ideaal of het kuddegedrag bestaat

Zou het kunnen dat het streven naar lust door transgressie een povere compensatie is voor wie weinig te verwachten heeft van het streven naar lust door deugd?

(13/01/2012)© Stefan Beyst,  vanaf december 2012.

 fndeel fbvolg    twitter