home over kunst over kunstenaars besprekingen info/contact

TOEPASSINGEN: OBJECTEN DIE VOORSTELLINGEN OPROEPEN

Hieronder volgen een aantal toepassingen van de kunsttheorie van Stefan Beyst

In de loop van 2006 zullen steeds meer voorbeelden worden toegevoegd tot we uiteindelijk een overzicht hebben van de belangrijkste - of meest in het oog lopende - realisaties op het vlak van objecten die voorstellingen oproepen en zodoende als reel voorwerp in een omvattend mimetisch geheel worden opgenomen. Als je wilt verwittigd worden van nieuwe toepassingen, stuur dan gewoon een mail met de vermelding 'oefeningen'.

Omdat vele lezers via zoekmachines rechtstreeks op de naam van een kunstenaar uitkomen, moeten we elke bijdrage schrijven alsof ze een op zich staand geheel is. Daarom zijn herhalingen niet uitgesloten, waarvoor we het nodige begrip vragen....


ALFABETISCH:

Kabakov Nitsch Kounellis

HISTORISCH:IANNIS KOUNELLIS (1936)


Iannis Kounellis gebruikt objecten voor zeer uiteenlopende doelen. Sommige ervan zijn niet-verbale statements over kunst. Andere zijn tentoongestelde objecten. Nog andere objecten roepen voorstellingen oproepen: ofwel doordat ze instrumenten zijn die de voorstelling oproepen van wat ermee wordt gedaan, ongeveer zoals een foltertuig de voorstelling oproept van de gruwelen die ermee werden verricht; ofwel doordat ze sporen zijn van een handeling die eraan voorafging, ongeveer zoals de bloedsporen de voorstelling van de bijbehorende moord oproepen. Een goed voorbeeld van de eerste mogelijkheid is de springveren matras met steekvlam (1968). Een goed voorbeeld van de tweede mogelijkheid zijn de jute zakken die door schroeven pijnlijk tegen een paneel worden geperst (1999).

Kounellis beschouwde zijn installaties vaak als een soort eenakter. De assemblage van werkelijke objecten fungeert hier als een verzameling van rekwisieten, die we in onze verbeelding met de bijbehorende handeling tot n omvattend mimetisch geheel aanvullen.
HERMANN NITSCH (1938)

Hermann Nitsch is de hogepriester van het 'Orgien Mysterien Theater':

Net zoals de Aktionen van Beuys overleven de opvoeringen van het Orgien Mysterien Theater in de attributen. Bij Nitsch spelen ook de (bloed)sporen op doek die van deze rituelen overblijven een grote rol. Ze roepen de voorstelling op van het ritueel dat eraan voorafging. Anders dan de symbolische handelingen die ze oproepen, zijn deze 'relieken' nabootsingen in zoverre ze deze symbolische handelingen als voorstellingen in de geest opwekken. De handelingen zelf zijn tentoongestelde werkelijkheid.

ILYA KABABOV


Ilya Kabakov bootste op de Dokumenta te Kassel een toilet na dat in de voorrmalige Sovjet Unie werd bewoond. Het toilet op zich is al een nabootsing, maar krijgt pas echt zijn mimetische gehalte doordat het de geest van de bewoners bezweert en daardoor samen met de voorstellingen opgaat in n omvattend mimetisch geheel.

Stefan Beyst, januari 2006


Reacties: beyst.stefan@gmail.comOp de hoogte blijven van nieuwe teksten: mailinglist


zie ook: stefan beyst over hedendaagse kunstenaarszoek op deze site

powered by FreeFind