Lezingen met powerpointpresentatie voor hoger onderwijs, verenigingen, of vriendengroepen thuis over alle onderwerpen die op mijn website aan bod komen.

Erg geschikt zijn lezingen over volgende teksten:

150 jaar metamorfosen van het visuele beeld
Een overzicht over de belangrijkste trends in de geschiedenis van de beeldende kunst
gedurende de laatste 150 jaar

Het failliet van de hedendaagse kunst
Over hoe het tot conventie geworden doorbreken van de conventies
de kunst de das omdeed.Ik geef ook inleidingen
tot het werk van alle kunstenaars die op mijn website werden besproken
en tot de thema's die worden besproken in mijn boeken:

Het beeld: mimesis herbekeken

Het zelfbeeld tussen spiegel en dagboek