het zelfbeeld tussen spiegel en dagboek
 

voorwoord
Uitgenodigd om een artikel te schrijven over het zelfportret, raakte ik al snel geboeid door de manier waarop de mens omgaat met zijn zelfbeeld - en met het zelf dat daarbij in beeld komt. Ook bij mijn lezers bleek dit onderwerp gevoelige snaren te raken. En de stof bleek erg geschikt om enkele inzichten over het beeld - dat al zoveel jaren mijn aandacht gaande houdt - aan de praktijk te toetsen. Aanleiding genoeg om het onderwerp wat uit te diepen en in een bredere context te plaatsen. Wat resulteerde in dit boek.

Om het vlot leesbaar te houden, beperkte ik me tot een zo helder mogelijke uiteenzetting van de stof. Geen discussies, voetnoten, of bibliografieŽn dus. Voor de theoretische achtergrond en besprekingen van andere auteurs verwijs ik naar mijn website http://d-sites.net.

Stefan Beyst, zomer 2015.