over slagen en falen

hoe overleven als verliezer?


De drang om concurrenten te overtreffen is een oud evolutionair zeer, dat niet alleen heviger is geworden in de loop van de menselijke geschiedenis, maar ook almaar scherper wordt aangevoeld. Schaarse gelukkigen triomferen aan de top, maar allen die het onderweg laten afweten, ontwikkelen een hele waaier van strategieŽn om zich tegen hun verlies te verzetten. Ze kunnen zich herpakken of zich neerleggen bij een lagere plaats in de rangorde, maar ook overgaan tot groepsconcurrentie. Als hun dat niet lukt, kunnen ze ook veranderen van arena, de arena verkleinen in ruimte en/of tijd, de waaier van arena's inperken, omschakelen van concurreren naar bewonderen, zich opstellen als eigenlijke overwinnaar, de overwinning uitstellen, beleven in hun verbeelding, of ontwaarden. Als ook dat niet helpt, kunnen ze nog altijd de strijd opgeven en afhankelijk worden - of hulpbehoevendheid veinzen of zichzelf aandoen.


Ziedaar in een notendop wat wij over slagen en falen hebben te vertellen.
U vindt de volledige tekst op onderstaande link:


'Slagen en falen. Hoe overleven als verliezer?
© Stefan Beyst, 2018.


facebook facebookvolg   twitter
 
ontdek
mijn nieuwe e-boek:


zelfomslag

het zelfbeeld
tussen spiegel en dagboek