over slagen en falen


Kaïn

hoe overleven als verliezer?

RECONSTRUCTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE PIRAMDE DER PIRAMIDES (1)

Doordat we gedurende onze afdaling in het landschap der arena's vaker van arena wissselen, keren we de oorspronkelijke verhoudingen in de arena der arena's om. Wat in onze waardering aanvankelijk op de hoogste plaats stond, eindigt vaak op de laatste plaats, en omgekeerd.

Draaien we deze omkeringen om, dan duiken de oorspronkelijke idealen weer op. Dat betekent niet dat ze beter of hoger zijn. Het betekent alleen dat ze de fundamentele, nog ongedifferentieerde uitgangspunten zijn waaruit zich later meer gedifferentieerde en - zoals bij specialisering wel vaker het geval is - vaak hogere - denk aan de charismatische tegenover de alleen maar machtige leider - maar ook soms lagere idealen ontwikkelen - denk aan noeste werker tegenover de rover. In de oorspronkelijke arena zijn vaak meerdere aspecten samengevat, die bij de latere differentiatie in hun onderdelen uiteenvallen. De splitsing in 'Ik ben wel niet sterk, maar wel slim', betekent in feite dat we de oorspronkelijke eenheid van kracht en intelligentie opsplitsen in domme kracht en krachtloze intelligentie. (We wezen er al op dat vele kwaliteiten oorspronkelijk verbonden zijn, en pas door de dynamiek van de arenawissel tot tegenstellingen worden. ).

Via de as van geestelijke versus lichamelijke macht keren we van de geestelijke leider (Mozes, Boeddha, Christus, Freud, de Bhagwan, Deepak Chopra) naar de ook politieke leiders - door democratische instellingen gekortwiekte verkozen leiders en politici (Washington, Obama, Churchill), maar vooral naar leiders die zich door verovering op voorgrond werkten (bij uitstek de stichters van een koninklijke of keizerlijke dynastie zoals Alexander, Asjoka, Mohammed, Djenghis Khan, Napoleon, dictators zoals Stalin, Mussolini en Hitler, Mao).

Ook via de as van samenwerken versus plunderen en onderdrukken komen we van de handelaar of kapitalist (Fuggers, Rothschild, Ford, Rockefeller, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Bill Gates) terecht bij de leider die zorgt voor interne vrede en daaruit voortvloeiende welvaart (Augustus en de Pax Romana).

Langs de as van gekregen versus verworven staan de stichters van dynastieën van koninkrijken en keizerrijken, geestelijke geneemschappen, en van ondernemingen boven hun vaak bloedloze en krachteloze erfgenamen, evenals de opvolgers die een dimensie toevoegen zoals Trajanus na Augustus, of Kublai na Djenghis Kan.

Langs de as van uiterlijk versus innerlijk keren we van de alleen maar uiterlijke schoonheden of de lelijke wijze (Socrates, Sartre) terug naar de innerlijk en uiterlijk schitterende held (Alexander).

Langs de as van zelfstandig tegenover leidinggevend of ondergeschikt keren we van de veldheer die een leger leidt terug naar de veldheer die zelf zijn tegenstander te lijf gaat.

Langs de as ntrinsieke tegenover extrinsieke drijfveer.


Een tweede fase van de reconstructie bespreken we in 'Ontplooiing van de volledige waaier'Terug naar de beknopte versie.
Verder naar de volgende uitgebreide paragraaf:

© Stefan Beyst, 2018.

facebook facebookvolg   twitter
 
ontdek
mijn nieuwe e-boek:


zelfomslag

het zelfbeeld
tussen spiegel en dagboek