over slagen en falen


Kaïn

hoe overleven als verliezer?

HET LOT VAN DE VERLIEZERS

We weten nu waarom we de beste willen zijn, welke gevoelens we daarbij ontwikkelen, binnen welke kaders de concurrentiestrijd zich afspeelt, waarom die strijd almaar scherper wordt, en waarom hij almaar scherper wordt aangevoeld.

Het overwinnen van de beste houdt het verliezen van de zwakkere(n) in, en dat ontsnapt al te vaak aan de aandacht. We hebben alleen oog voor de klim naar de top van figuren zoals Steve Jobs of Xi Jinping, en verliezen daarbij de tallozen uit het oog die met hen in de running waren. Hoogstens laten we de zwakke optreden als de nog niet sterke, volgens het motto 'de laatsten zullen de eersten zijn'. Dat motto gaat alleen op in het hiernamaals: in het ondermaanse staan we inmiddels met zoveel aan te schuiven, dat het ondenkbaar is dat we allen ooit het roer zullen kunnen overnemen. We zijn haast allen gedoemd om ons in de strijd om het bestaan te gooien met de gewisse zekerheid dat we voor altijd de rangen van de verliezers zullen moeten vervoegen - en nadat we ons leven begonnen op de troon, valt dat niet mee. Het maakt ons evenzeer blind voor de lotgevallen van degenen die de top hebben bereikt, maar van de troon worden gestoten: niet alleen het triestige nabestaan van oud-presidenten, verduisterde stars, en eendagssuccessen, maar ook dat van bedrogen minnaars, verraden vrienden, of verstoten kinderen. En dan hebben we niet eens over allen die er - pas geboren of al een eindweegs onderweg - het leven bij lieten, geveld door ziekte, ongevallen, en natuurrampen, ja zelfs door menselijk toedoen zoals bij moord of oorlog, of gewoonweg door menselijk falen zoals bij milieurampen allerhande.

Reden genoeg om ons te buigen over de vraag wat we doen als we - bij leven - in de concurrentiestrijd het onderspit moeten delven, of als we onze positie aan de top moeten opgeven.

Terug naar de beknopte versie.
Verder naar de volgende uitgebreide paragraaf.© Stefan Beyst, 2018.

facebook facebookvolg   twitter
 
ontdek
mijn nieuwe e-boek:


zelfomslag

het zelfbeeld
tussen spiegel en dagboek