classificatie auditieve fenomenen

voorstellingopwekkende muziek
TE RANGSCHIKKEN:

Ook gewoon geluiden laten horen en vragen om zich het bijbehorende voor visueel voor te stellen,
Dieter Schnebel Nostalgie (1962); dirigent die bewegingen maakt die muziek moeten oproepen; auditieve voorstelling oproepende visuele gebaren.


INLEIDING

Hieronder behandelen we alleen puur instrumentele voorstellingopwekkende muziek: geen muziek met narratieve tekst, en ook geen muziek waarbij narratieve tekst is aangeduid in de partituur is aangeduid - die moeten ondergebraacht bij menging.

Hieronder behandelen we eveneens alleen muziek die niet-auditieve voorstellingen oproept: golfbewegingen die golven oproepen. We stellen ons niet voor dat we klinkende golven horen bij Franciscus wandelend op de golven.

In zoverre we ons bij dans- of bewegingsmuziek ook de dansers voorstellen, gaan ook de muziek op zich deel uitmaken van de voorstelling: we horen de echte fanfaremuziek en stellen ons de fanfare visueel voor. Dat moet dan bij mengvormen


TERMINOLOGIE


VOORBEELDEN


- (onhoorbare) bewegingen van onbezielde fenomenen:

het stromen van de Rijn (Vorspiel tot Rheingold van Wagner ),
het flikkeren van licht op de golven (Farben van Sch÷nberg)
het flitsen van de bliksem (Beethoven Pastorale).

- onhoorbare bewegingen van machines.

Zeer geliefd is het opwekken van de voorstelling van het op en neergaan van de zuigers en aandrijfstangen van een locomotief (die niet hoorbaar is) op mondharmonica bij Train whistle blue van Sonny Terry en met tapdans in Train van Donnie Gilchrist en 'I'm a train'
Eric Whitacre Ghost Train

- onhoorbare door mens uitvoerbare bewegingen: opwekken van de voorstelling van dansers/bewegers (bij gemengd).

Pastorale van Beethoven (Adagio 9e?)
Keilschrift (2005-2006): Enno Poppe:babylonisch ritueel zoals Sacre, Bolero, Carmina burana en Rituel van Boulez.(dan ook Compositie 2 Ustvolskaya)
Composition nr 2 Dies Irae Ustvolskaya


MENGVORMEN

Voor de hand ligt de menging van verbale mimesis met gewone mimesis (nabootsing van niet-menselijke geluiden met de menselijke stem)

geluiden van dingen en dieren: de '▄ ▄▄ ▄' bij Ball, maar ook geluiden in Ursonatie.


fndeel fbvolg    twitter
\
 
 

beeld van de week:

angustiae