classificatie auditieve fenomenen

niet-mimetische spraakmuziek

ductie.

INLEIDING

Hieronder behandelen we gesproken,  gedeclameerde, gezongen, en gespeelde spraakmuziek

Tot de gedeclameerde of gezongen spraakmuziek behoort alle individueel of collectief gedeclameerde of gezongen tekst die niet-mimetisch is (niet lyrisch of narratief), eventueel met instrumentele begeleiding (die echter geen andere bewegingen dan spreken en het bij spreken horende gebaren mag opwekken). De tekst kan discursief zijn (God is groot) of expressief  (Wat ben ik droevig!). Onderscheid met gewone expressie is de aanwezigheid van vaste toonhoogte en ritme (gemuzikaliseerd spreken)..

Deze muziek is de auditieve verschijning van een werkelijk origineel, geen beeld. (Wel uitdrukking van een innerlijke toestnd, maar dat is een expressie - geen beeld.) Wel kan men er ofwel een audiovisueel beeld van maken (video-opname), ofwel een verbaal beeld (lyriek, dramatiek), ofwel een muzikaal beeld, en we hebben dan te maken met mimetische muziek.

Velen hebben hier problemen met spraakdesign of expressieve design omdat wie zich opmaakt om zich verfijnd of droevig enz voor te doen iemand anders wordt dan wie hij gewoon is. Maar hij wordt daarom, net zo min als iemand die zich opmaakt voor een fuif of een feest tot een beeld. Dat geldt ook als men zich anders moet voordoen dan men voelt, als men moet 'faken'zoals op een begrafenis. Hij kan daarbij faken: de kunst van het bedriegen, houdt in dat het echt moet lijken, en dus geen nabootsing is, maar bedrog. Een zanger die Arianna nabootst daarentegen produceert een nabootsing. Hij kan dat des te beter naarmate hij zelf ook droevig is geweest (Afgezien van de paradoxe du comedien van Diderot) enz. Dat geldt ook voor de componist die voeling moet hebben met wat hij opvoert. Verwarrend kan hier de autobiografische nabootsing werken: van de zanger zichzelf nabootst (Brel) tot Beethoven die zichzelf wopvoert in 'Dankgesang'.SPRAAKMUZIEK PUUR (1):  VOCAAL

De gewone gesproken spraakmuziek laten we buiten beschouwing, en we beperken ons tot  gesproken, gedeclameerde, of gezongen spraakmuziek.
De gereciteerde klanken kunnen zijn:  afzonderlijke lettergrepen ('om'), korte kreten (heiho , slogans, zinnen, of strofen.

1. Er zijn soloversies en groepsversies. Bij uitstek bij spreken in groep tendeert het spreken naar gemeenschappelijk ritme en vaste toonhoogtes.

- Solo gedeclameerd:

roepen (om grote afstanden te overbruggen zoals 'komen eten!' 'Opstaan!' of roepen in de bergen,
het toespreken van grote menigten door stadsomroepers, marskramers (de kreten van Jannequin), de drillende sergeant.
het voordragen van liturgische teksten in kerken enz.: Gregoriaans (Kyrie eleison door priester enz), gezongen koranverzen, muezzin
Soloreciteren op vaste toon (afgewisseld met homofone samenzang met structurele harmonie):Orthodox Liturgy Bij solo is het aanhouden van een vaste toon geÔnspireerd door de muzikale omgeving (het koor bij liturgie)
mourning woman (moirologists) solo:http://www.youtube.com/watch?v=ENAPBWvNMeY
Ook gezongen doina bij iemand die liefdesverdriet heeft.. Het kan gaan om bidden, klagen, treuren (doina), vragen om vergiffenis of medelijken ('ontferm u onzer') of 'ik voel me goed', liefdesliedjes, enz. De liederen zijn niet altijd persoonlijke ad-hoccreaties: vaker zijn het voorgevormde, gestandaardiseerde teksten op gestandaardiseerde muziek, bij uitstek als er gezamenlijk moet worden gezongen.
 (koran?)

- Groepsgewijze gedeclameerd:

Hier staat ritmisch gesynchroniseerde articulatie centraal, evenals enigszins vaste toon: choral speaking (meestal ťťn, of cadens met twee)

Mourning woman (moirologists) solo: http://www.youtube.com/watch?v=ENAPBWvNMeY
Mourning women in groep: http://www.youtube.com/watch?v=kJUQxelrZX
spreekkoren van Hitler

Voetbalsupporters: Auf gehts ihr Roten:
Betoging El Pueblo unido: i
Strijdkreten: Zulu, Amerikaans soldaten in de golf oorlog en hakas bij voetbal: https://www.youtube.com/watch?v=2hYlNO61ImA
Religieuze Om in Tibet (op diepe bas zoals de Russische basso profondo)(sjamaan?)
Groepsgewijze gezongen gregoriaans (Victimae pasquale laudes enz)

PoŽtisch:
Wladimir Vogel Mondtršume: geen vaste toonhoogte, maar toch gemeenschappelijke toon en maat
Peter Pacult SprechchŲre(afgewisseld met handgeklap en gezang)

- afwisselend

Soloreciteren op vaste toon (afgewisseld met homofone samenzang met structurele harmonie): Orthodox Liturgy

2. Er is spraakmuziek op bestaande of op imaginaire talen (wordt de spreker daardoor niet tot iemand die vreemdetaalspreker oproept?)
Deelder die aan glossolalie zou doen is demonstreren van zijn kunde.

(Voltooide mimesis) daarentegen zijn de klankgedichten van Hugo Ball (Dat is mimesis)
SPRAAKMUZIEK PUUR (2): WOORDLOZE SPRAAKMUZIEK (INSTRUMENTAAL)

Zingen kan worden losgekoppeld van de stem in het instrumentale zingen - reŽel expressief spelen op een instrument ('improviseren', maar ook collectief voorgevormd).

Meestal solo, niet geschikt voor collectieve expressie?

Alle gepreformeerde instrumentaal gespeelde liefdesverdrietsmelodieŽn zoals doina op hobo en panfluit
Maar ook vrij geÔmproviseerde instrumentele muziek die is bedoeld als uitdrukking van de eigen stemming. Als het over imagianire wezens gaat is er sprake van opvoering van die wezens via het dupliceren van hun auditieve expressie, zoals bij het mimetische lied (zie aldaar voor Free Jazz en muziek zoals die van Hikari Kiyama.


EXPRESSIEMUZIEK PUUR

Dit instrumentaal zingen moet worden onderscheiden van produceren van (niet in oorsprong verbale) expressie met instrumenten zoals kloppen op schilden, al gaan beide gemakkelijk in elkaar oveer en kunnen ze gemakkelijk worden gecombineerd.

Wordt geritmeerd bij collectief, zoals slaan op schilden.
veel free jazz?

 fndeel fbvolg    twitter
 
 

beeld van de week:

angustiae