classificatie auditieve fenomenen

muzikale mimesis
TE RANGSCHIKKEN:

 Sciarrino pianosonate 4,

George Crumb Vocalise 3 : Death Carol (Song of the Nightbird) uit Apparition woordloze zang
Hier spatiotemporele mimetische klankcompositie zoals de specten van Horst Rickels
Vougham Williams Bird Ascending
Sweet bird, uit :állegro, il pensiero e il moderato, Händel.


Pamela Z: gezongen lyriek/dramatiek, sommige gemengd met auditieve beelden van imaginaire processen In Breathing produceert ze meerdere auditieve beelden van een ingebeeld personage (sprekend en ademend) , waarbij de dissociatie met de uitvoerder tegelijk wordt bemoeilijkt door het gebruik van I en van haar eigen stem en verschijning, maar anderzijds in de hand wordt gewerkt door het uitvoeren van allerlei technische gebaren     met de 'gesture controler' bij het produceren van de geluiden en sturen van de klanken, evenals door het loskoppelen van het geluid van de actuele pro

INLEIDING

Hieronder behandelen we alle voorbeelden van muzikale mimesis
Merken we op dat het hier niet gaat om opnames van muziekuitvoeringen. Dat zijn gewone auditieve beelden van muzikale beelden. In alle onderstaande voorbeelden wordt verondersteld dat we hebben te maken met werkelijke uitvoeringen. Wel tot muzikale mimesis rekenen we de muzikale nabootsingen van muzikanten en zangers>

Herhalen we even de gedachtengang die uitvoerig is weergegeven in ons boek over het beeld, III, 2, 8 en 9.
Echte zanger is altijd audiovisueel-interoceptief (in hemzelf en in luisteraar)
Audiovisueel beeld van een audiovisueel-interoceptieve zanger is als Jacques Brel zichzelf opvoert.
Echte muzikanten met echte dansers is audiovisueel origineel, ten dele bij muzikanten, ten volle bij de dansers.
Echte muzikanten zonder bijbehorende dansers is auditief beeld van auditief-interoceptie-(visueel) origineel (dat de interoceptieve en visuele component intrazintuiglijk suggereert, maar door sympathische mimesis ook als werkelijkheid of als beeld oproept en in dat laatste geval voorstellingopwekkend is,
Bij imaginaire dansers worden daarbovenop ook de muzikanten imaginair - ze spelen de sympathische muzikanten die horen bij de beweging van de imaginaire dansers, die we ons interoceptief en al dan niet visueel voorstellen. Ze kunnen dat doen op de oorpsronkelijke instrumenten (Suites?), of op nagebootste instrumenten (Romeins legioen van Respighi of Leiermann van Schubert). Ze zijn dan een auditief-muzikaal beeld van auditief-interoceptie-visueeel origineel : Romeins legioen.

Zowel echte als imaginaire zangers/dansers drukken zich uit met de stem of hun instrument.

Pas bij sonore wezens valt de splitsing tussen gespecialiseerde muzikanten en de bewogen expressieve bewegers weg: ze zijn hun eigen klinkende verschijning (zoals anders alleen zangers auditief verschijnen in hun stem).


TERMINOLOGIEVOORBEELDEN

1. MUZIKALE NABOOTSING VAN BESTAANDE MUZIKALE OBJECTEN, (WOORDLOZE) ZANGERS, MUZIKANTEN/DANSERS
(al dan niet nauwkeurig)

1. Niet-menselijke muzikale wezens

Levenloze objecten:
De stoomfluit in Pacific 231 Honegger (de zuigers zijn voorstellingopwekkende tekens)

Dieren:
Mocking Bird van Wilfried Westerlinck.
Vogels bij

Bij uistek vogels: Jannequin and Gombert,
William Williams In imitation of birds'
Handel's depiction of an aviary in the first act of his opera Rinaldo
Pastorale
Waldzeben in Wagner's Siegfried
vocalise for coloratura soprano in Stravinsky's opera The Nightingale
Delius's On Hearing the First Cuckoo in Spring de
Catalogue d'Oiseau van Messiaen,

Klokken, bellen, sirenes, fluiten ...

Sirenes, claxons, misthoorns, politiefluiten bij Charles Mingus "A Foggy Day'
Kerkklokken en Westminsters in Cerha Bruchstücke en in Vivos Vocos (1981) van Jonathan Harvey

Menselijk spreken (omnaukeurig nagebootst): Talking piano, Angry Schönberg message van Peter Ablinger)


2. Menselijke woordhebbende zangers

Moeder die slaapliedje zingt in Wozzeck


3. Menselijke woordhebbende zangers/dansers

Jacques Brel die zichzelf opvoert in 'Ne me quittes pas'.


4. Menselijke woordloze zangers

Leiermann van Schubert
Herders bij Berlioz: Symphonie Fantastique (1830), the illusion of distance using offstage ensembles representing shepherds answering each other across the valley.
De kermismuzikanten van Stravinsky in Petroesjka.

Muziekvoorbeelden van Gesualdo door Sciariino in Luci Miei traditrici


5. Menselijke woordloze dansers/stappers enz.

Muzikanten (met bijbehorende muziek): Pini di Roma met legioenfanfare op Via Appia


6. Menselijke (woordloze) zangers-dansers/stappers

Deutschlandsuite van Lachenmann2. MUZIKALE NABOOTSING VAN IMAGINAIRE MUZIKALE OBJECTEN, (WOORDLOZE) ZANGERS, MUZIKANTEN/DANSERS

Tot de nabootsende muziekinstrumente behoort ook de stem inzoverre ze niet spreekt, maar vocaliseert of gemnuzikaliseerde expressies uit, zoals bij Benjamin Scheuer. Pas een gewoon sprekende stem is verbale mimesis en geen muzikale.


1. gemuzikaliseerde niet-menselijke wezens (woordhebbende zoals Arianna: apart).

Gemuzikaliseerde dingen:

Wind in 'Perseo e Andromeda' (1990) van Sciarrino
Gemuzikaliseerd tikken van een klok (Haydn)
Aambeelden in Il Trovatore
Smidse van Alberich in Da Rheingold Wagner.
De machines in de IJzergieterij (1926) van Mosolow;
Abfahrt einer Dampfmachine Tilo Medek (2008?)
Typewriter van Leroy (is alleen bewegingopwekkend voor de uitvoering)
Machines: Used future van Sànchez-Chiong (2009) (gemuzikaliseerde imaginaire machines)

Gemuzikaliseerde dieren:  via auditieve expressies of bewegingsgeluiden

Nakijken in de seizoenen van Haydn
Kakelende kippen: La Poule van Rameau.
Miauwende katten in Rossini's 'Duetto buffo di due gatti',
Zoemende hommels: 'De vlucht van de hommel' van Rimsky-Korsakov
Zingende walvissen: Vox Balenae van George Crumb: 1971 (walavissen door fluit)

Bewegingsgeluiden; paarden in Die Post van Schubert of Walkürenrit van Wagner.


2. auditieve expressies en 'asemisch spreken' van imaginaire wezens (monsters, pythias)
(met stem of instrumenten)

George Crumb Vocalise 3 : Death Carol (Song of the Nightbird) uit Apparition (1979) woordloze zang
Pierluigi Billone APSU: (1990) 'walvissenscape' ('monsterscape') door instrumenten en stemmen (veel glissandi)(worden geen sonore wezens omdat glissando en rochel te sterk doen denken aan stemmen, zoals vele andere geluiden aan motoren van ruimteschepen).
Het 'Interludio secondo'uit Nono's Prometeo
'Guai ai gelidi mostri' Nono
Salvatore Sciarrino: La Bocca, I piedi, Il suono (1997) met 100 saxofonen in reële ruimte: Fantastic soundscape with imitated imaginary musical beings in real, non-imitated space. Ook hier zowel auditieve expressies (ook trillen zoals roekoën) als bewegingsgeluiden
Enno Poppe Tier (2002): spreekachtig (met glissandi rond tonen), met korte bewegingsgeluiden
Pierluigi Billone TA (2005): naar voorbeeld van 'wa's' in Sequenza V: soundscape


4. Imaginaire menselijke zangers (inaginaire spraakmuziek]

a. Auditieve expressies (inclusief 'lawaai maken')(inzoverre het niet gaat over vaak gepreformeerde expressies van reële gevoelens, die worden behandeld in werkelijke woordloze spraakmuziek). In plaats van versvoetachtig spreken, hebben we bij niet-vocale auditieve expressie vaak te maken met herhalen van slagritme zoals in Kiyama of Turangalila (inherent bewegingopwekkende tekens voor auditieve expressie).

de lachende heksen van Purcell, de kreten van de Walküren
Bergkreten van Maria Tanase

b. gemuzikaliseerd spreken

Marskramers Jannequin.
Schönberg sprechtstimme van Pierrot Lunaire
Paolo Conte.

c. Zang, eventueel met exherente spraakopwekkende tekens. (uitsluitend met lyrische tekst. Narratieve of discursieve tekst bij menging)
Aria's zonder dansbegeleiding

Lamento d'Arianna Monteverdi is vb. van 'stile rappresentativo' van de Camerata.
Dramatisch recitatief uit Don Giovanni: Leporello
Recitativo accompagnato (met instrumentale meezang): Don Giovanni
Blestem van Maria Tanase: vervloeken van ontrouwe minnaars
Doina di Maramurs liefdesverdriet
Frica mi-e ca mor ca maine van Maria Tanase (tekst?)
Zang van Andromeda in Sciarrino 'Perseo e Andromeda' (1990)

Collectief:
Agnus Dei van Josquin
Hear my prayer. Hear my prayer, O Lord.
Koor: Als verdichting + combinatie: Hostias van Berlioz (imaginaire bidders verdicht met imaginaire woordloze zangers: woordloze fluit/bazuin)


5. Imaginaire menselijke zangers-dansers (expressieve zang en expressieve beweging)

Zang met 'dansbegeleiding'. (zonder dansbegeleiding, zie verder)

Lamento della ninfa
Monteverdi
Ach Ich fühl's uit de Zauberflöte.
Adagio uit kwintet in C van Schubert (stappen in basnoten, zanger gedragen door koor, of sonoor wezen zwevend tussen dragende andere)

Biddende stappers uit Requiem van Berlioz
Tralali Tralala van Mahler: op marsmuziek

Populaire versies: (met weinig interessante melodieën die nauwelijks verdicht zijn met absolute muziek; Vaak gespecialiseerd op auditieve expressies zoals hijgen, schreeuwen,

Dode Dode van Maria Tanasse, neutrale woorden
Desafinado met Joao Gilberto Lyrisch
checken: Brassens: La mauvaise reputation
'Ne me quittes pas' van Brel
While my guitar gently weeps van George Harrison
Katie Jane Garside I swim the lake for I have lost my shoes, enz.)(imaginaire zanger verdubbeld met echo).
Cand o fi la moartea mea van Maria Tanase; melodie met traag hinkritme
Quatre Mains van Deus: monotoon gereciteerd.
Techno Babylon met stem van imaginaire spreekster (ook orkest en stemmen in echo)
Ook rappers (reciteren ipv.. zingen).
Nog checken:
'Superstition' van Stevie Wonder (checken)
Yashar van Cabaret Voltaire (Iggy Pop?) arbeids-, stap-, dans- en speelmuziek met elementaire articulaties, en kreten ( "uh oh, uh OH, ah AH uh oh oh-OH!" (afgezien van video) (maar nagebootst stuk monoloog: 'Whe're they hiding' stuk verhaal - voorstellingopwekkende tekens, maar duidelijk nagebootst als gesamplede opname van monoloog


6. Imaginaire menselijke woordloze instrumentale zangers en expressivo's - :imaginaire expressieve mensen, Er kan begeleiding zijn die in principe alleen exherente spraakmuziek is, maar die zich meestal ontwikkelt tot bijbehorende 'dansbeweging' zoals in meeste woordhebbende liederen. Valt minst op als de maat traag is.

Meestal met 'syllabische' melodie (met 'versvoeten) en zinsneden.
Schubert Sonata D.894 : uitgesproken woordloos spreken (syllabisch ritme, zoals in Hor che'l ciel).
Schubert Andante Sonata 960 (vanaf 26')
Adagietto uit de Ve symfonie van Mahler
Arvo Pärt: Für Alina


7. Imaginaire menselijke woordloze dansers (expressieve bewegingen)

Haydn Kwartet Op 76 nr 2, Witches Minuet (kan ook moeilijk als echte dansmuziek worden gelezen; twee dansers).
Scherzo's van Beethoven: Scherzo kwartet op 131.
Scherzo van Midsummer night's dream Mendelsohn (pizzicato)
Wagners Siegfrieds Tod.
Ravel strijkkwartet IIe deel Assez vif:
La Valse Ravel (1906–1914 and 1919–1920)
Sacre du Printemps
Carmina Burana
Three dances van John Cage.
Xenakis Jonchaies (1977) begin, afgezien van de Sacreritmes als sonore wezens te lezen (vooral vanaf 4) en vanaf 12: slagwerkclusters
Beat Furrer: Voicelessness (1986): aarzelend stappen en tasten. Het stappen breidt uit naar onder in grote bewegingen, terwijl de vingers naar de sterren reiken.
Sciarrino piano sonata n' 4 (1992)

Ook veel repetitieve muziek (waarbij principieel evenmin wordt gedanst): (houding van iemand die zich in trance danst)
Simon Ten Holt: Canto Ostinato (1976)


8. Imaginaire menselijke woordloze zangers/dansers:

Vele klassieke 'lieder ohne worte'. De begeleiding is in principe exherente spraakmuziek, maar ontwikkelt zich meestal ook tot bijbehorende "dansbeweging' en is dan menging van spraakmuziek en dansmuziek:


Aria uit de 3e suite voor orkest van Bach
J.S.Bach Siciliano g-moll BWV 1031
J.S.Bach Brandenburgs concerto nr. 1 Adagio
Beethoven Mondscheinsonate (triolen vooral bewegende sonore wezens + bewegingopwekkend voor melodie).
pizzicato bij schrijden in 7e symfonie (adagio 9e),
het ootmoedig schrijden in Adagio strijkkwintet in c Schubert
Mendelsohn: Lieder ohne Worte Gondola song Op 30 nr 6
de treurmars van Chopin
Isoldes Liebestod orkestraal


9. Menging van imaginair woordloos spreken/zingen en imaginaire auditieve expressies

Berio Sequenza V (dedicated to devoted to; Grock)(1966)
Sciarrino piano sonata n' 4 (1992)
Speakings (2007-8) van Jonathan Harvey (imitation of speaking sentences, combinatie van opname en orkestrale nabootsing).(gemengd met niet-menselijke imaginaire wezens)  introduction: http://www.youtube.com/watch?v=muuNTBFSzzc&feature=uploademail
Benjamin Scheuer: Theater der Affekte (2011)

ook? bij ongewoon muzikaliseren?

Messiaen Turangalila Joie du sang des etoiles: expressie via 'slaan' én via extatische melodie. Het ostinate ritme is hier in eerste instantie inherent aan de woordloze zang, maar ook aan het niet-verbale slaan: al willen we erop bewegingen, dat valt niet echt mee, tenzij dan om de musiceerbeweging uit te voeren).
Messiaen: Chants d.oiseaux
Hikari Kiyama Kabuki expressief blazen en slaan. (+ sterk aandeel speelmuziek) (als het geen slaan of schreeuwen is: absoluut te lezen).
Veel 'Free Jazz'

MENGVORMEN

Voor de hand ligt de menging van verbale mimesis met gewone mimesis (nabootsing van niet-menselijke geluiden met de menselijke stem)

 geluiden van dingen en dieren: de 'Ü ÜÜ Ü' bij Ball, maar ook geluiden in Ursonatie.


 fndeel fbvolg    twitter
 
 

beeld van de week:

angustiae