classificatie auditieve fenomenen

auditief design algemeenINLEIDING

Hieronder willen we het hebben over alle gevonden of gemaakte auditieve fenomenen die werkelijk zijn, en dus geen beeld: het domein van de opgevoerde werkelijkheid of het domein van de mensgemaakte werkelijkheid - het domein van het design.

Beide domeinen overlappen zich als gevonden geluiden worden gecomponeerd - vergelijkbaar met het schikken van bloemen.

Ook de compositie is een onderdeel van het beeld dat werkelijk is en mensgemaakt, en dus behoort tot het domein van het design. (intanken in ontologishe status)

Geschiedenis begint niet met de Futuristen, maar met gongs en klokken enz.TERMINOLOGIE

Termen als 'klankkunst' (Cathy van Eck), '' soundscape'of 'klankinstallatie' zijn ook van toepassing op mimetische geluiden. Ze zijn dus alleen bruikbaar met toevoeging van de term 'niet-mimetisch'. Bovendien behoren tot het domein van het auditieve design bij uitstek de spraak-, arbeids-, en dansmuziek, evenals de speelmuziek. Het is dus onnogelijk om het domein van de auditieve design af te bakenen door gebruik van één van bovenstaande termen.
Waarom niet gewoonweg spreken van auditieve compositie?

(Het is alleen maar verwarrend wanneer men zoals Kreidler hier spreek van Music with music).


PLAN

Hieronder geven we eerst aan welke fenomenen of creaties tot welk domein behoren.

Dan geven we aan volgens welke regels ze zijn gecomponeerd, en hebben daarbij oog voor de fijne design: gevonden of gemaakte geluiden die ten gehore worden gebracht puur omwille van de lust aan de compositie.


GEVONDEN GELUIDEN

Vogelzang; afzonderlijke vogels of vogelconcert.
Klaterende beekjes en watervallen.
Stadgeluiden: venters of markt, verkeer.


TENTOONGESTELDE GEVONDEN GELUIDEN

Zangvogels in vogelkooi.

Steve Reich die in ‘Pendulum Music’ (1968) microfoons als een pendulum liet slingeren over luidsprekers waar ze rechtstreeks mee verbonden zijn.

100 metronomen van Ligetti is al meer vergelijkbaar met geschikte bloemen: de compositie is design, de gecomponeerde elementen zijn gevonden (maar ze kunnen ook gemaakt zijn).


MENSGEMAAKTE (WERKELIJKE) GELUIDEN - AUDITIEVE DESIGN

1. Auditieve expressies van mensen: auditieve expressies en spraakmuziek

Tot de signalen behoren in de eerste plaats expressieve geluiden die worden geproduceerd door de stem (agressieve kreten, gelach enz.) of door instrumenten: dreigend slaan op schilden van zoals de Romeinse legioensoldaten,Zulu's en oproerpolitie. Kunnen ook puur ongeotiveerd zijn zoals militaire signalen (last post).Nieuz-Zeeland: Collectieve krijgskreten

De auditieve signalen kunnen zijn gecombineerd met spreken: schoonspreken zoals dat van RTBF sprekers

Los van het lichaam van de zenders (de koster, de beller, de politie of de brandweer enz.) zijn klokkengelui, ringtones, sirenes, boeien, leidgeluiden voor blinden.

Maar de compositie van de diverse signalen kan ook random zijn: gewoon klokgelui, rinkelen met sleutels in de Fluwelen Revolutie, het slaan op kookpotten in Istanbul tijdens de opstand op het Tahrirplein 2013, afvuren van mitrailleursalvo's of kanonschoten bij begrafenissen en herdenkingen.

2. arbeids- en dansmuziek

Marcheren, dorsers, roeiritmes

3. Sonificaties (zoals diagrammen, visualiseringen): sonificatie van Pi en andere mathematische verhoudingenhttp://mentalfloss.com/article/17682/sonification-little-data-music

Hier is ook sprake van een zender, maar hij wordt tussen haakjes gezet, net zoals bij wetenschappelijke teksten.

4. Schone auditieve composities.
Net zoals we patronen ontdekken in een geheel van punten op een vlak): puur cognitief genoegen, 'schoonheid van vatten, van percipiëren). Datkan puur zijn (schoon), of gemengd met patronen voor dansen, voor expressie, of mimetisch (bv. lawine).


Expressies los van zenders:
De expressie kan temporeel gecomponeerd zijn: compositie van bellen (heen en weer), sirene (op en neer), alarmsignaal ziekenwagens, klokgelui in orthodoxe kerken:
klokkengelui in orthodoxe kerken
Rostov http://www.youtube.com/watch?v=pLg5PoHBR0I
Ringing in the Rostov tradition: http://www.youtube.com/watch?v=GHtB_0D8IAM&feature=related

Arbeids- en dansmuziek: dorsen, marcheren

Sonificaties: geigerteller

Fine:
Japanese Kodo,


2 toonhoogtecomposities, ruimte geneutraliseerd

expressies:AUDIOVISUELE DESIGN

Bij klokken en sirenes is er wel een visuele verschijning, maar ze wordt tussen haakjes gezet.
(Bij bewegende geluiden wordt de visuele dimensie dwingend geïntroduceerd omdat we al sowieso zijn geneigd om elke klankbron in de ruimte te situeren. Wordt verhinderd bij puur gesuggereerde ruimtelijke dispositie zoals bij stereo en surround sound.

Anders ligt het in de gevallen van audiovisuele design;

Paul de Craene Mondstuk: audiovisueel timescape:http://www.youtube.com/watch?v=HQuJWaGYyF4 (muziektheater)(ook gemengd met mimetische geluiden op achtergrond?).

Vinko Globokar C'? Corporel (1985)

Merken we evenzeer op dat bij vele auditief design (timescape, time-spacescape) ook de visuele dimensie een rol speelt:denk aan de metronomen van Ligeti, Pendulum van Steve Reich, of de stofzuigers van Vostell als visueel spektakel. We hebben hier dan te maken met audiovisuele design. (intanken in VII,2,). Bij ons onderzoek speelt dit onderscheid geen wezenlijke rol, zodat we auditieve en audiovisuele design hier op gelijk voet behandelen. Waar er effectief sprake is van een interactie, zoals bij Globokar, maken we daar expliciet melding van.MENGING VAN AUDITIEF DESIGN EN MIMESIS

Bij koekoeksklok is er duidelijk sprake van menging van auditieve en visuele) mimesis met werkelijk tijdssignaal. Pas in zoverre bv. het geluid van een boei mimetisch wordt gelezen als het geluid van een imaginair wezen, is er sprake van menging van auditieve tekens met mimesis. (Dit geval op schema zetten).


 fndeel fbvolg    twitter
 
 

beeld van de week:

angustiae