home over kunst over kunstenaars besprekingen info/contactEEN WONDER

Over de heilzame invloed van computerspelletjes.


Ik kon mijn ogen niet geloven! Joske moest zijn boeken nog eens inkijken voor een toets, en hij stopte meteen met spelen aan de computer. Zonder tegenpruttelen ging hij zijn mappen halen, nam ze door en legde ze na een tijdje op mijn schoot. ‘Ik ken het! Ik vroeg hem alles op. Als hij een zeldzame keer verkeerd was, protesteerde hij niet. Hij wilde er zich niet haastig van af maken, maar drong integendeel aan als ik iets te vluchtig over een onderwerp was heengestapt.

Wat een verschil met vroeger! Toen we hem vorig jaar zijn tafels moesten opvragen was het één gesleur en een getrek voor hij bereid was om zich te laten testen, één gemits en gemaar voor hij zich de volgende vraag liet stellen, één gevloek en een gezeur als hij het antwoord niet meteen wist

Wat is er gebeurd? Dat hij een meester heeft, zal er wel iets voor tussen zitten. Blijkbaar doet het hem toch iets dat hij dit jaar ook een meester heeft, al vindt hij de juf beter. Want langzamerhand was gedurende dit schooljaar in hem het plan gerijpt om meester te worden als hij groot was.

Maar ook het feit dat de tafels van vermenigvuldiging wat op de achtergrond zijn komen te staan, zal hebben bijgedragen tot zijn veranderde houding tegenover huiswerk en leren. Met vermenigvuldigen had hij het erg moeilijk. Als hij rustig kon nadenken wilde het wel lukken. Maar als het snel moest gaan, maakte hij fouten, en dat kon hij niet verdragen.

Dat kwam des te harder aan omdat hij in het eerste studiejaar bij de beste was voor lezen, waar toen de nadruk op lag. Het moet hem zeer zwaar zijn gevallen om dat te verwerken. Want dat hij zich zo verlustigde in zijn lezen had alles te maken met het feit dat hij door de meer sportieve belhamels van zijn klas geleidelijk van het voetbalveld werd verdreven. Dat hij zeer goed was in de klas, kon één en ander compenseren. Maar die nieuwe positie werd aangetast door zijn falen in wiskunde. Doordat de tafels wat op de achtergrond waren komen te staan, konden nu andere terreinen meer aan bod komen, waar hij dan weer beter in was.

Al die verschuivingen moeten hem geleidelijk hebben leren verdragen dat hij niet op alle terreinen de beste was. Onlangs hoorde ik een vriendinnetje hem vragen wie de slimste was van de klas. Zonder aarzelen antwoordde hij wie dat was. Niet hij dus. En het kostte hem blijkbaar geen moeite om dat over zijn lippen te krijgen. Toen ik hem een paar dagen later zelf dezelfde vraag stelde, dacht hij even na, en vroeg dan: ‘Waarin?’ Waaruit blijkt dat hij had aanvaard dat men niet op alle terreinen de beste kan zijn.

Maar ook het idee om de beste te zijn als zodanig, ook op een geprivilegieerd terrein, had hij opgegeven. Tijdens een ‘open deur les’ in de muziekschool genoot hij ervan dat hij een vraag kon beantwoorden waar anderen geen raad meer wisten. Maar omgekeerd vond hij het wel erg, maar niet onoverkomelijk als hij het antwoord niet wist.

Niet alleen in zijn houding tegenover huiswerk was Joske veranderd. Hij was de laatste weken veel genietbaarder geworden in zijn alledaagse omgang. Steeds vaker stond hij ’s ochtends goedgezind op. En almaar vaker was er een ontspannen, tevreden uitdrukking op zijn gezicht te zien, zonder dat daar een klaarblijkelijke, onmiddellijke aanleiding voor was. Blijkbaar voelde hij zich steeds beter in zijn vel. Ons was het niet meteen duidelijk wat er achter deze positieve ontwikkeling schuilging. In onze houding tegenover hem was nauwelijks iets veranderd. In zijn omgang met vriendjes was er bij ons weten evenmin iets veranderd. Eerder was het zijn eigen persoonlijke rijping en de veranderde situatie in de school die er aan de basis van lagen.

Toch bleef de timing een raadsel: want de nieuwe situatie in school duurt al bijna een heel schooljaar lang, terwijl de veranderingen pas de laatste weken erg duidelijk merkbaar werden. Tot het ons te binnen viel dat Joske de laatste weken op het internet een nieuw soort computerspelletjes was beginnen te spelen, waar we als ‘verantwoorde ouders’ eerder met lede ogen op toekeken.: puur competitieve (en vrij agressieve) spelletjes waar je allerlei bonussen moet verzamelen om een volgend niveau te kunnen halen. Bij de spelletjes die hij daarvoor speelde, was er geen ingebouwde beperking op wat je deed, hoogstens wat technische moeilijkheden die moesten overwonnen. Zijn enthousiasme voor de nieuwe spelletjes kon niet op. Om de haverklap kwam hij enthousiast vertellen over de laatste hindernissen die hij had weten te overwinnen, en al bij het opstaan 's ochtends vroeg had hij plannen klaar om een volgende stap naar het einddoel te zetten.

En dat maakt veel duidelijk. Want door de computer word je meedogenloos afgestraft als je het niet goed doet. Je kunt gewoonweg niet verder als je niet eerst de nodige voorbereidende stappen hebt gezet. Wat Joske bij het falen tegenover concrete personen maar moeilijk kon verkroppen, aanvaardde hij zonder probleem van de computer: die mocht hem voortdurend herinneren aan zijn falen, hem meedogenloos afstraffen, hem zonder pardon naar de laagste niveaus van een hiërarchie met heel veel trappen verwijzen: Joske nam het allemaal van hem aan en onderwierp zich aan een terreur waar je als ouder nog niet eens aan zou durven denken. Toch is het pas hier dat hij een betere reactie ontwikkelde dan het probleem uit de weg te gaan door zich aan een ander succes vast te klampen. Hier pakte hij de stier resoluut bij de horens: zo groot was zijn drang om het door de computer gestelde doel te bereiken.

Zo werd ook ons hoe langer hoe duidelijker dat we vanuit deze heel onverwachte hoek een onverwachte maar onschatbare hulp hadden gekregen. Meer dan waarschijnlijk heeft de omschakeling naar deze spelletjes de kroon gezet op een ontwikkeling die al een tijdje bezig was.

© Stefan Beyst, mei 2005


Reacties:
beyst.stefan@gmail.com


Op de hoogte blijven van nieuwe teksten: mailinglist

zie ook: stefan beyst over liefde: 'de extasen van eros'zoek op deze site

powered by FreeFind