home over kunst over kunstenaars besprekingen info/contact


EEN REGEN VAN BLOED


Joske komt plots materiaal vragen om te schilderen.

Als ik terug binnen komt heeft hij twee krijgers geschilderd die elkaar met het zwaard te lijf gaan. Ze bloeden allebei uit hun onderbuik. Boven hun hoofden hangen zware wolken. Er komen grote stromen uit, geschilderd met hetzelfde rood als dat van het bloed uit de onderbuiken:

De krijgers zijn ongetwijfeld Paris en Menelaos. Joske is gebiologeerd door Griekse mythen en sagen. Hij kan er maar niet genoeg van krijgen en gisteren had ik hem een nieuw boek meegebracht over de strijd om Troje. Daaruit had ik hem het verhaal voorgelezen van Menelaos en Paris. Zij willen het bloedvergieten om Troje beëindigen door een duel aan te gaan dat zou beslechten wie Helena mocht bezitten.

Voor alle zekerheid vraag ik hem: ‘Zijn dat Menelaos en Paris?’ ‘Ja!’ En om ook zeker te zijn dat hij wel degelijk bloed wilde schilderen en niet zomaar regen, vraag ik hem: ‘Regende het als die vochten?’ Waarop hij, enigszins verontwaardigd, alsof ik het niet gezien had, antwoordt: ‘Nee, het regent bloed!’

Menelaos en Paris vochten om Helena. Paris had Helena aan Menelaos ontfutseld. In het duel werd Paris voor een nederlaag behoed doordat Afrodite zich over hem ontfermde. Omdat hij zo mooi was.

Op de tekening is de ene krijger groter dan de andere.

Het is duidelijk dat Joske in deze tekening zijn relatie met mij – en zodoende de strijd om zijn Helena – heeft uitgebeeld.

In de onderbuik is hij gesneden tijdens zijn blindedarmoperatie (zie: ‘Onder het mes’).

Opvallend is dat de bloedstroom bij de kleine krijger niet uit de onderbuik komt, maar uit het bovenbeen. En dat het bloed niet zomaar langs het lichaam naar beneden lekt, maar uit de wonde spuit zoals een urinestraal. Die overigens bij de kleine krijger veel verder reikt dan bij de grote …

In deze dubbele verschuiving is dus een dubbele verwonding ontkend.


© Stefan Beyst, oktober 2002Reacties:
beyst.stefan@gmail.com


zie ook: stefan beyst over liefde: 'de extasen van eros'Op de hoogte blijven van nieuwe teksten: mailinglist

zoek op deze site

powered by FreeFind