texts   ←
stefan beyst
images
 
credo
 
info
 artistiek credoNE  → ENIk hou van sterke - revelerende en fascinerende - beelden.

Daarom kan ik me niet inschrijven in de recente ontwikkeling van de schilderkunst of de fotografie, waar zulke beelden almaar schaarser worden.Beide takken van de beeldproductie zijn verwikkeld geraakt in een hopeloze loopgravenoorlog waarin ze diametraal tegenovergestelde posities innemen, zodat ze almaar verder afwijken van de hoofdweg en gedoemd zijn verzeild te raken in doodlopende straatjes. Terwijl schilderkunst dreigt te verworden tot  tentoongestelde werkelijkheid, design, goedkope (kunst)filosofie, of lege revolutionaire geste, lijkt de fotografie in toenemende mate gebiologeerd door het documenteren of dupliceren van het bestaande - hoe interessant dat ook moge wezen - voor zover ze zich al niet geheel en al verliest in het oplossen van de technisch problemen die zich stellen bij het weergeven van de bestaande werkelijkheid.


Uitgerekend de digitale revolutie opent nieuwe perspectieven om de fotografie te verlossen uit haar afhankelijkheid van het bestaande, dat voortaan moeiteloos kan worden omgevormd tot een zelfgeschapen werkelijkheid van een hogere orde: de wereld van de kunst. Daarom opteerde ik niet alleen voor het gebruik van de digitale camera en digitale beeldbewerking, maar ook voor het immateriŽle digitale scherm, dat van binnenuit wordt belicht, en dat pas de digitale productie van het beeld voltooit - in de hoop dat een verdere ontwikkeling van de technologie van het scherm het zal toelaten om het digitale beeld niet langer te moeten omzetten in een gedrukt, reflecterend oppervlak.Daarom ook weiger ik mijn werk te subsumeren onder categorieŽn zoals 'fotografie' of 'schilderkunst, en noem ik ze liever ondubbelzinnig en ter zake 'beelden' - wat de bijkomende charme heeft dat ze duidelijk worden onderscheiden van al de pseudokunstdie in het beste geval de 'kunst is van het .....', maar in geen geval 'de kunst van het maken van beelden', en dat ik mijn beelden kan inschrijven in de traditie van de grote meesters waaraan ik me ten zeerste schatplichtig voel.


Stefan Beyst