OVER DEZE SITE

Op deze site zullen in principe alle gedichten en teksten van Carlos Barbarito worden verzameld, evenals alles wat over zijn oeuvre wordt geschreven.

De gedichten op deze site zijn gepubliceerd in overleg met de dichter. In sommige gevallen, vooral inzake geschriften uit de vroege periode, opteerde hij voor eendefinitieve versie en het elimineren van alternatieve versies. Schrijf- en tikfouten evenals semantische en syntactische fouten werden verwijderd Vermits sommige gedichten in meer dan één boek werden gepubliceerd, werd besloten elk gedicht slechts éénmaal te gebruiken en het te voegen in de groep waar het vanuit het oogpunt van samenhang en harmonie het best in past. In één geval - het enige - veranderde Carlos Barbarito de titel van een bundel. Als je op de pagina 'gedichten' 'Teatro de lirios' aanklikt, kom je terecht bij de bundel 'Pez de la tierra'. Dat was de oorspronkelijke titel, die werd veranderd om redenen waar we hier niet op moeten ingaan.

De teksten over kunst en fotografie zijn voor het merendeel afkomstig van gespecialiseerde pagina's op het internet. We verwijzen slechts naar één enkele bron, ook al zijn er meerdere geschriften die op vele plaatsen op het internet zijn gepubliceerd. De naam van de vele auteurs die voorwoorden bij dichtbundels of commentaren op de gedichten schreven, is gelinkt naar de website van de auteurs, alwaar de lezer meer informatie kan vinden..

Zowel de maker van deze site als de auteur kunnen alleen maar wensen dat het hier aangebodene zoveel mogelijk lezers zal weten te bereiken. Zij kijken met ongeduld uit naar commentaren en opmerkingen.

Mail naar de auteur (in Spaans of Engels)
: carbar8@hotmail.com

Voor technische problemen: mail naar de
webmaster.

Wil je op de hoogte worden gehouden van het verschijnen van nieuwe gedichten en nieuwe teksten op deze website: stuur een mail naar de webmaster met de vermelding 'mailinglist' in het vak 'onderwerp'
.


zoek op deze site

powered by FreeFind